Přijímací řízení pro škol. rok 2017 - 2018

Dle zákona č. 178/2016, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

  • platí pro žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku
  • platí pro žáky, kteří mají zájem pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu