Specifické poruchy učení         

Specifické vývojové poruchy učení je souhrnný  název pro obtíže při osvojování čtení, psaní, pravopisu a matematických  schopností. O specifickou poruchu jde tehdy, přetrvávají-li potíže dlouhodobě  (déle než půl roku), i přes intenzivní každodenní cvičení a při správné  vyučovací metodě a nesnížených rozumových schopnostech dítěte. Mohou být způsobeny  genetickým dědictvím,úrazem,nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí. 

Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy.