Dyslexie      

je porucha čtení, která může postihovat rychlost čtení, techniku, správnost  a porozumění čtenému textu.

Je to   nejčastěji se vyskytující dysfunkce a také nejzávažnější. Bývá spojena s dalšími poruchami tak úzce, že se hovoří často o jediné   poruše.Ve svých důsledcích postihuje celou osobnost. Neschopnost naučit se číst, osvojovat si poznatky může být příčinou neprospěchu   ve všech předmětech, hlavně pak ve vyšších ročnících.

S poruchou souvisejí různé citové problémy a poruchy. Potíže s učením   se promítají do negativního vztahu ke škole, učiteli, spolužákům. Objevují se poruchy   sebevědomí, snižuje se zájem o práci.