Dysmúzie

je porucha hudebních schopností.

Může být porušen smysl pro rytmus, pro tóny, schopnost převést   hudební vjemy do emocí, schopnost hudbu reprodukovat.

Porucha se vyskytuje velmi často izolovaně, bez přítomnosti jiných poruch. Dá se celkem snadno   rozpoznat.