Dysortografie  

je porucha pravopisu, jež je úzce spojena s dyslexií. Děti s touto poruchou mohou zaměňovat krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují sluchem tvrdé a měkké slabiky (dy-di, ty-ti,  ny-ni), vynechávají nebo přidávají písmena, zaměňují písmena či celé slabiky  nebo jejich pořadí ve slově, nedodržují  správnou hranici slov a píší tak, jak slyší . Dítě se obtížněji orientuje v gramatických jevech,  které by však mělo ústně ovládat.
 Příčinou je nedokonalé zrakové rozlišení tvarů, kterého se žák dopouští při čtení. Zaměňuje velká a malá písmena, "i" a "y", "s" a   "z", vynechává interpunkci, slabiky, komolí slova, píše velká písmena tam, kam nepatří.