Dyspinxie   

je porucha kreslení. 
Výrazně se zde projevuje spojitost poruch. Dítě, které není schopné naučit se psát, nemůže být ani dobrým kreslířem.
Postihuje jak složku vizuální (neschopnost napodobit předlohu), tak   motorickou (neobratnost).
Držení kreslicích potřeb je křečovité a neobratné, tahy jsou tvrdé a  nejisté. Dítě nedovede graficky znázornit svou představu, přenést   trojrozměrnou představu na dvojrozměrný papír. Kresba má nízkou, primitivní úroveň, odpovídající věkově mladším dětem.