Dyspraxie 

je porucha motoriky.
Snížená schopnost vykonávat běžné tělesné úkony, tělesná cvičení, manipulovat s předměty, sportovat.Obtíže v motorice jsou u lehkých   mozkových dysfunkcí typické, u dyspraxie jsou zvlášť výrazné.
Snížená obratnost se projevuje ve všech tělesných pohybech a v manipulaci s předměty - příborem, tkaničkami, psacími potřebami,   zapínání oděvu. Dítě je schopno osvojit si a provádět dílčí pohyby, ale nemůže je skloubit ve složitější harmonický celek. Vázne   vytváření automatizovaných pohybů.
Největší problémy mají děti při psaní, pracovním vyučování, výtvarné  výchově, při laboratorních pracích.