Hyperaktivita

Celkový neklid, nadbytek tělesných pohybů, impulsivnost, zbrklost,   reakce bez rozmyslu, agresivita. Neschopnost soustředit se trvale na   výklad i na vlastní práci. Žák je málo vytrvalý, snadno se unaví,   není schopen klidně sedět, vstává, kleká si, válí se pod lavicí,   přechází, opouští vlastní práci. Jedná bez zábran, často u něj   propuká hněv, zlost. Špatně se začleňuje do kolektivní činnosti, ve  společnosti často selhává. Náchylnost k neurotickým projevům a k   častějšímu porušování školního řádu. Největší výskyt je kolem 7. roku života, chlapci trpí poruchou asi   dvakrát častěji než děvčata.