Hypoaktivita

Pasivita, neprůbojnost, podprůměrná výkonnost, těžkopádnost,   zdlouhavost reakcí. Neobratnost v hrubých i jemných pohybech, poruchy   řeči, nedostatky v poslechu i rozhovoru, citová labilita - od   plachosti až k jednání bez zábran. Nové a konfliktní situace nebo   negativní reakci okolí řeší ještě výraznějším útlumem a netečností.   Děti jsou stejně neobratné jako jiné děti s lehkou mozkovou   dysfunkcí, málo pohyblivé, selhávají v úkolech, které jsou   limitované. Myšlení je těžkopádné, málo nápadité, proto jsou tyto   děti hodnoceny jako líné nebo hloupé. Jde o poruchu s malým výskytem.