Školní poradenské pracoviště
ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Vítáme Vás na stránkách školního poradenského pracoviště.

Informace zde uvedené jsou především určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče.

Doufejme, že v nich najdete to, co potřebujete.

 

Koordinátorka školního poradenského pracoviště  

Mgr. Jana Říhová výchovná poradkyně

Konzultační hodiny:

Středa 13:45 - 14:15

Kabinet Čj (hlavní budova - přízemí)

  tel.: 385 721 421

Další členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Jana Suchanová - školní metodik prevence

Konzultační hodiny:

Pondělí 13:50 - 14:20

Kabinet českého jazyka (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421

         

Mgr. Věra Mikušová vyučující se vzděláním ve speciální pedagogice

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 13:00 - 13:30

Učebna  5. A (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421