Školní poradenské pracoviště ZŠ Týn nad Vltavou

Malá Strana

Vítáme Vás na stránkách školního poradenského pracoviště.

Informace zde uvedené jsou především určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče.

Doufejme, že v nich najdete to, co potřebujete.

 

Koordinátorka školního poradenského pracoviště  

Mgr. Lubomíra Koberová - výchovná poradkyně

Konzultační hodiny:  V pondělí 30. dubna nebudou probíhat konzultace výchovné poradkyně.

Každé pondělí 14:00 - 15:00

Jiný termín je možný po telefonické domluvě

Kabinet fyziky

  tel.: 385 721 421

Další členové školního poradenského pracoviště  

Mgr. Pavla Fojtíková - školní psycholog          Dne 1. prosince nebude Mgr. P. Fojtíková přítomna.

Pracovní doba:

Vždy  sudé týdny

Pondělí  8:00 - 15:00  

Pátek 8:00 - 15:00 

Vzhledem k aktivní činnosti s třídními kolektivy a pedagogy je nutné se předem na osobní konzultaci telefonicky objednat.

Telefonicky je možné se objednat i na jiný termín.

tel.: 778 773 157

 

Mgr. Jana Suchanová - školní metodik prevence

Konzultační hodiny:

Každé pondělí 14:30 - 15:15 

Kabinet českého jazyka (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421

 

Mgr. Věra Mikušová - školní speciální pedagog

Konzultační hodiny:

Každé úterý 14:00 - 14:30

Učebna  5. A (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421

 

Mgr. Dagmar Hájíčková - školní speciální pedagog

Konzultační hodiny:

Každý čtvrtek 13:00 - 14:00

Učebna  4. A (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421