Školní poradenské pracoviště ZŠ Týn nad Vltavou

Malá Strana

Vítáme Vás na stránkách školního poradenského pracoviště.

Informace zde uvedené jsou především určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče.

Doufejme, že v nich najdete to, co potřebujete.

 

Koordinátorka školního poradenského pracoviště  

Mgr. Lubomíra Koberová - výchovná poradkyně

Konzultační hodiny:  

Každé pondělí 14:45 - 15:30 

Jiný termín je možný po telefonické domluvě

Kabinet fyziky (hlavní budova - přízemí)

  tel.: 385 721 421

Další členové školního poradenského pracoviště  

 

Mgr. Jana Suchanová - školní metodik prevence

Konzultační hodiny:

 

Kabinet českého jazyka (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421

 

Mgr. Věra Mikušová - školní speciální pedagog

Konzultační hodiny:

Každé úterý 14:00 - 14:30

Učebna  3. A (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421

 

Mgr. Marie Kantorová - asistent pedagoga

Konzultační hodiny:

 

Kabinet fyfiky (hlavní budova - přízemí)

tel.: 385 721 421