Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy.

Uplatnění zápisového lístku - do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Toto neplatí v následujících případech:

  • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
  • Uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka po předložení občanského průkazu v kanceláři naší ZŠ
  • do 30. listopadu pro žáky konající talentovou zkoušku
  • do 15. března pro ostatní obory.
     (Bude rodičům včas písemně oznámeno prostřednictvím žákovské knížky).

Zápisový lístek se vydává každému žákovi pouze jediný.